What is Agile UX [swe]

Det finns inget mer effektivt än att samtala ansikte mot ansikte med kollegorna, visa några skisser, utbyta idéer och arbeta på problemet ihop för att finna en lösning. I en äkta samarbetssituation delar alla samma mål och vision. Arbetet görs samtidigt av många olika personer. Personerna har sina egna individuella förmågor och ”kunskaper”. Ingen enskild del av arbetet kan sägas ha utförts av bara en person. En agil UX-metodik ersätter det dokumentcentrerade sättet med ett tydligt tvärfunktionellt samarbete.

Agile UX betyder samarbetet mellan beställare och utförare.

Metodiken inom Agile UX är starkt samarbetsbetonad, kontinuerligt över tid. Därmed krävs det att strukturen på teamet eller för den delen organisationen passar en hög nivå av samarbete.